O nama

Hrvatski sportski savez osnovan je 5.listopada 1909.godine, a u svom sastavu imao je i sekciju za atletiku čiji članovi su izvršavali dužnost atletskih sudaca.

18. lipnja 1923. na temelju položenih ispita imenovani su atletski suci, od kojih je većina bila iz Zagreba, pa se prema tome taj datum može uzeti kao dan osnivanja Zbora atletskih sudaca Zagreba.

Današnji zbor broji oko 60 aktivnih sudaca.

Detaljnije se može naći u knjizi “100 godina atletskih sudaca Zagreba”